eg

Cilat janë ngjyrat reaktive?

Cilat janë ngjyrat reaktive?

Ngjyra/ngjyruesi është një nga komponentët më të rëndësishëm në industrinë e tekstilit dhe industri të tjera.Është një përbërje që mund të ngjitet në çdo pëlhurë për të ngjyrosur pëlhurën.Në treg ka ngjyra të ndryshme për të zgjedhur, por ato më të njohurat janë ato ngjyra kimikisht të qëndrueshme që mund të ngjyrosin pëlhurën në kohën më të shkurtër.Dy faktorët më të rëndësishëm që ngjyrat reaktive cilësore janë temperatura dhe koha.

Konsumi i ngjyrave është një tregues i rëndësishëm për të kuptuar zhvillimin e një ekonomie sociale.Në ekonomitë në zhvillim si India dhe Kina, konsumi i ngjyrave po rritet me shpejtësi për shkak të rritjes së punës zhvillimore, urbanizimit dhe zgjerimit të popullsisë.

Për shkak të aftësisë për të dalluar burimin e bojës dhe mënyrën e aplikimit të saj, ekzistojnë shumë lloje të ngjyrave.Ngjyrat e marra nga burime natyrore si bimët ose lulet quhen ngjyra natyrale, jo ngjyra sintetike.Në mënyrë të ngjashme, ka ngjyra që mund të dallohen sipas aplikimit të tyre.Një nga variantet më të përdorura bazuar në aplikimin e tyre janë ngjyrat reaktive.

Përparësitë e ngjyrave reaktive:

1. Për shkak të aftësisë së tij për të reaguar me mediumin, ai u jep ngjyrave reaktive një avantazh të madh, sepse ato bëhen më të qëndrueshme dhe janë vizualisht të ndryshme.Kjo veçori i jep një avantazh të fortë në ndalimin e ngjyrës dhe ngjyrës së celulozës.

2. Ekziston edhe një avantazh tjetër i fuqishëm i ngjyrave reaktive, që është shpejtësia e saj e lagësht, e cila arrihet përmes një procesi ngjyrosjeje efektive dhe të drejtpërdrejtë.

3. Ngjyrat reaktive janë të përshtatshme për ngjyrosjen e produkteve të reja të fibrave celuloze si fibrat lioceluloze.

4. Lehtë për t'u pastruar: Fijet e lyera me ngjyra reaktive mund të lyhen në mënyrë të sigurtë me rroba të bardha pa rrezik ngjyrosjeje.

Megjithëse përdorimi i ngjyrave reaktive ka shumë përparësi, ka edhe disa disavantazhe, siç është ndikimi i ngjyrave reaktive në mjedis.Megjithatë, prodhuesit e ngjyrave reaktive në Indi dhe në mbarë botën kanë investuar shumë energji dhe burime në kërkime për t'i ndihmuar ata të zhvillojnë produkte të ndjeshme ekologjikisht duke u ofruar klientëve vlerë të konsiderueshme dhe të vazhdueshme.Sfida të tjera me të cilat përballet industria përfshijnë gjetjen e fuqisë punëtore të aftë dhe të talentuar, rregulloret qeveritare dhe kostot e prodhimit.Edhe pse industria ka një të ardhme të ndritur, është e rëndësishme që të bëhet përparim në të gjitha fushat e mësipërme për të shmangur çdo pengesë.

Ngjyrosja reaktive reagon kimikisht me celulozën, duke formuar një lidhje kovalente midis molekulës së bojës dhe celulozës.

A janë ngjyrat reaktive miqësore me mjedisin?

Nëse marrim parasysh përdorimin e ngjyrave reaktive, atëherë ngjyrat reaktive duhet të jenë miqësore me mjedisin.

Cili është përdorimi i lidhjeve kovalente në ngjyrat reaktive?

Lidhjet kovalente përdoren në ngjyrat reaktive për t'i bërë ato me qëndrueshmëri të lartë.

60559a9989572


Koha e postimit: Mar-20-2021